Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Fatih YILMAZ, Üniversitemiz Ziraat Fakültesi tarafından her yıl Tokat tarımına yönelik olarak çeşitli faaliyetlerin yürütüldüğünü belirterek Üniversitemizin Tokat ve bölgesine yüksek katkı sağladığını ifade etti. Bu kapsamda Ziraat Fakültemizin çeşitli teknik geziler düzenlediğini ve yöre çiftçisine bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirdiğini söyleyen Rektörümüz eğitim öğretimin yanı sıra topluma katkı bağlamında faaliyetlerin de sürdürüldüğünü kaydetti.

Tokat’ta Av Tüfeğiyle Vurulan Tilki Tedaviye Alındı Tokat’ta Av Tüfeğiyle Vurulan Tilki Tedaviye Alındı

Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında Üniversite Ziraat Fakültesi öğretim elemanları Tokat merkeze bağlı Akyamaç, Kömeç ve Kemalpaşa Köylerini ziyaret ederek şeftalilere zarar veren sirke sineği konusunda üreticileri bilgilendirdi.

Bilgilendirme etkinliğine Üniversite Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim elemanlarından Doç. Dr. Turgut ATAY, Dr. Öğr. Üyesi Ünal ASAV, Araş. Gör. Betül TARHANACI, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih YILAR ile lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Bilgilendirme etkinliği, Doç. Dr. Turgut ATAY’ın yürütücüsü olduğu "Tokat İli Çiftçilerinin Bağ Alanlarında Sorun Olan Hastalık, Zararlı ve Yabancı Otların Mücadelesi Konusunda Bilinç Düzeylerinin Artırılması" isimli proje ve bölge üreticilerinin şeftali alanlarında sorun olan hastalık ve zararlılar konusunda şikâyetleri üzerine gerçekleştirildi. 

Sirke Sinekleri Familyasına Ait Türler Tespit Edildi

Doç. Dr. Turgut ATAY, arazide yapılan gözlem, örnekleme ve laboratuvardaki incelemeler sonrasında, şeftali alanlarında Drosophilidae (Sirke Sinekleri) familyasına ait türleri tespit ettiklerini, olgun ve sağlıklı meyvelerde önemli zararlara neden olan sirke sinek türü olan Drosophila suzukii’nin bölgede varlığını saptadıklarını bildirdi. Bu türün istilacı bir karantina zararlısı olduğunu,  son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde meyve üretimini engelleyen önemli etmenlerden biri olduğunu ifade etti. ATAY, bu türün ülkemizde ilk olarak 2014 yılında Erzurum ili çilek bahçelerinde, Tokat ilinde ise kendi danışmanlığında Zir. Yük. Müh. Hüseyin Bilal TAŞLIOĞLU tarafından yürütülen yüksek lisans çalışması kapsamında 2021 yılında Kömeç ve Kemalpaşa köylerinde kiraz ve şeftali alanlarında varlığını ortaya koyduklarını bildirdi.

Meyve ticareti ile kolayca farklı bölgelere gitmesi, farklı ekolojik koşullara hızlı adaptasyonu, üreme hızı ve polifag bir zararlı olmasından kaynaklı olarak Meyve üretimi yapılan bölgelerde D.suzukii’nin bu denli hızlı bir yayılım gösterdiği belirtildi.

Uzman ekip, 23.08.2023 tarihinde ilimizde önemli miktarda şeftali üreticiliği yapılan Akyamaç, Kömeç ve Kemalpaşa köylerinde yapılan gözlem ve incelemeler sonucunda zararlının özellikle olgunlaşmış meyvelerde zarar oluşturduğu, kendi zararlarının yanında sekonder enfeksiyonlara yol açarak çürüme ve dökülmelere dolayısıyla meyvelerin pazar değerinin düşmesine neden olduğunu gözlemledi.

Yapılan gözlem ve tespitler esnasında üreticilere meyveler olgunlaştığında hemen hasada başlanması ve hasattan sonra ağaç üzerinde meyve bırakılmaması; Bulaşık olduğu belirlenen bahçelerde yere dökülen meyveler zararlı için besin kaynağı oluşturacağından yere dökülen meyve artıklarının açıkta bırakılmaması, toplanarak en az 30 cm. derinlikte uygun bir alana gömülmek suretiyle imha edilmesi gerektiği belirtildi.

Halihazırda şeftali alanlarında zararlıya karşı ruhsatlı bir ilaç bulunmadığından önümüzdeki yıl biyoteknik mücadele kapsamında sirkeli tuzakların kullanılması ve mücadelenin toplu halde yapılması önerildi. Yapılan teknik gezi kapsamında bağ alanları da gezilerek görülen hastalık, zararlı ve yabancı otlar konusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapıldı.