Doğal İlaç: Tokat'ın Kuşları Ötüyor! Doğal İlaç: Tokat'ın Kuşları Ötüyor!

Amasya'nın kuzeyindeki Boraboy Gölü'nün jeomorfolojik açıdan istikrarlı olduğu ortaya çıktı. Süleyman Demirel Üniversitesi'nden araştırmacılar, bu tipik heyelan set gölünün detaylı incelemesini yaptı.

Çatağı Deresi vadisini kapatan bir heyelanın arkasında biriken sularla oluşan Boraboy Gölü, modern jeomorfometrik yöntemlerle analiz edildi. Blokaj İndisi, Hapsolmuş Su İndisi ve Boyutsuz Blokaj İndisi gibi ölçütler kullanıldı.

Elde edilen sonuçlara göre, Boraboy Gölü "Kararlı Oluşmuş Heyelan Set Gölleri" sınıfında yer alıyor. Gölün hacmi, drenaj alanı ve diğer özellikleri dikkate alındığında, heyelan setinin istikrarlı olduğu anlaşılıyor.

Araştırmacılar, gölün uzun zamandır varlığını sürdürdüğünü ve ileride de kararlı bir şekilde devam edeceğini belirtiyor. Ancak bölgedeki Kuzey Anadolu Fay Zonu ve diğer jeomorfolojik süreçler nedeniyle, gözlem ve yeni çalışmaların yapılması gerektiği de vurgulanıyor.

Muhabir: Murat Berber