Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan’dan Erbaa Ziyareti Ak Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan’dan Erbaa Ziyareti

Milletvekili  Beyazıt yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi; “Kendisi Tokatlıdır ancak değeri Tokat sınırlardan çok daha fazla aşan Kemalpaşazade’yi (İbn Kemal) anlamak, anlatmak ve yaşamak… 9 – 15 Mayıs Vakıf  Haftası olması nedeniyle; Kadim bir medeniyetin sonucu olarak dünya medeniyeti haline gelen, kökeninde iyilik, temelinde sevgi ve saygıyı barındıran, bazen hastalığa, bazen açlığa, bazen zamana, bazen yalnızlığa şifa olan sevgi, merhamet ve kardeşliğin simgesi, karşılıksız yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini günümüze yansıtan ve medeniyetimizin düsturunu gelecek nesillere en doğru ve güzel şekilde anlatarak emanet etme gayesiyle Vakıf Haftası'nı kutluyor, Vakıflar kuran ecdadımızı rahmetle anıyor ve vakıf dostlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şeyhülislam, tarihçi, din bilgini İbni Kemal Kemalpaşazade Ahmet Şemseddin, Kanuni Sultan Süleyman devri Şeyhülislâmlarından ve on altıncı yüzyılın şöhretli âlimlerindendir.  İbn Kemal üç padişahın; Sultan Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman’ın dönemlerinde yaşamıştır. İbn Kemal devlet kademelerinin ileri noktalarında vazife almış ve bu padişahların iltifat ve teveccühünü kazanmış çok yönlü bir âlimdir. Yavuz Sultan Selim İbn Kemal’i çok sever ve onu onurlandırmıştır. Savaşlarda kendisiyle birlikte bulundururdu. Mısır Seferi'nden dönerken İbni Kemal'in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un kaftanını kirletmişti. Yavuz Sultan Selim ona 'Bilginlerin atının ayağından sıçrayan çamur kaftanımın süsü olur" demiş ve iltifat olsun diye bu kaftanın kendi ölümünden sonra sandukasına örtülmesini vasiyet etmişti. Kanunî Sultan Süleyman da kendisine büyük saygı göstermişti. Kanuni döneminde 1525'te Şeyhülislâm oldu ve ölümüne kadar bu makamda kaldı. Ona 'Müftiyü's-Sakaleyn' unvanı verildi. Büyük bir din alimi ve devlet adamı olarak görünen İbn Kemal, aynı zamanda yüksek bir edebi zevke sahip Klasik Türk Edebiyat tarihinin önemli şahsiyetlerindendir. Kaynakların onun ilmi yönü üzerinde odaklanmasında; kendisinin sürekli eser veren bir alim, hayatının önemli bir kısmını medreselerde ders vererek geçiren bir müderris/hoca, halkın sorunlarının çözümü için sürekli fetva veren bir müftü olmasının rolü büyüktür. İbn Kemal gece gündüz aklına geleni yazan, gece gündüz biter onun kalemi bitmezdi. Osmanlı devrinin hatta İslam aleminin büyük alimlerindendir. Yazdığı eserler ömrüyle kıyas edilince her güne bir cüz düştüğü rivayet edilir. İbn Kemal’in önemli bir yönü de tarihçiliğidir. Her konuda sorulan suallere fetvaları meşhurdur. Gerek vakıf kültürüyle, gerek ilmiyle, ahlakıyla, kültürüyle, tarihiyle geçmişten bugüne ecdadını örnek alacak ve gelecek nesillere ışık tutacak yeni İbn Kemal’lerin yetişmesi dileğiyle, büyük alim İbn Kemal’i rahmetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.