Yeni bir araştırma, Tokat'ta ev içi şiddete maruz kalan kadınlardaki kemik kırıklarının özelliklerini inceledi. Elsevier'in Journal of Forensic and Legal Medicine dergisinde yayınlanan bu çalışma, önemli bulgular ortaya koydu.

Araştırmacılar, 2019-2022 yılları arasında Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran 854 yetişkin kadın hastayı inceledi. Bunların %55,2'sinin (471 kişi) ev içi şiddete maruz kaldığı tespit edildi. Ev içi şiddetin büyük çoğunluğunu (%87,9) partner şiddeti (IPV) oluşturuyordu.

Çalışmanın başlıca sonuçları şöyle:

  • IPV mağdurlarında kemik kırığı görülme oranı (%7,2), diğer şiddet türlerine kıyasla neredeyse iki kat daha fazlaydı.
  • IPV nedeniyle kırık geçiren kadınların yaş ortalaması (42,1±12,1), kırık geçirmeyenlere göre (33,1±11,8) anlamlı derecede yüksekti.
  • Ev içi şiddet mağdurlarının çoğunluğu (%61,8) 35 yaş altındaydı, kırık geçirenlerin dörtte üçü ise 50 yaş altındaydı.
  • Ev içi şiddet olgularında, yüz/boyun yaralanmaları (%41,5) ve yüz kırıkları (%52,6) ön plandaydı.

Bu çalışmanın bulguları, özellikle 50 yaş altı kadınlarda görülen yüz kırıklarının ev içi şiddet belirtisi olabileceğini gösteriyor. 

Erbaa Pazarında Fiyatlar Düştü Yoğunluk Arttı Erbaa Pazarında Fiyatlar Düştü Yoğunluk Arttı
Muhabir: Sabriye Er