Üniversite Hastanesinde Artık Yatak Ücreti Alınmayacak Üniversite Hastanesinde Artık Yatak Ücreti Alınmayacak

“Türkiye İş Kurumu, işgücü piyasası verilerini yerel ve ulusal bazda derlemek, analiz etmek, yorumlamak ve yayımlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük gereğince Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Haziran ve Temmuz aylarında ilimizde İşgücü Piyasası Araştırması yapacaktır. İşgücü Piyasası Araştırması sadece istatistik amaçlarla yapılmakta olup, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca şahıslara ait bilgiler idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilmeyecek, istatistiki maksadı dışında kullanılmayacaktır. Derlenen veriler Tokat Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Erbaa İŞKUR Hizmet Merkezi ve Turhal İŞKUR Hizmet Merkezi’nce işgücü piyasası taleplerinin belirlenmesinde kullanılacak ve işverenlerimize daha iyi hizmet sunmamızda bize yol gösterecektir.

2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması ülke genelinde 5 Haziran- 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek, ziyaret edilen işverenlerimize 2023 Yılı İşgücü Piyasası Araştırması Bilgi Formu’nda yer alan sorular sorulacaktır. İlimizde de 446 işverenimizin verdiği cevaplar derlenecek, elde edilen veriler kullanılarak 2023 Yılı Tokat İli İşgücü Piyasası Araştırması Raporu oluşturulacaktır. 81 ilden elde edilecek bu araştırma raporları yerel ve ulusal düzeyde uygulanacak istihdam politikaları için önemli bir kaynak olacaktır. Ayrıca rapordaki veriler Tokat İŞKUR bünyesinde açılacak kurs ve programların hangi mesleklerde düzenleneceği konusunda bizlere yol gösterecektir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gerçekleştirilecek olan İşgücü Piyasası Araştırması (İPA) ile ilimizde istihdam ve işsizlik sorununun çözümü için işgücünün yapısı ile sektörel bazda ihtiyaçların belirlenmesine yönelik bilgi toplanması ve işgücünün yetiştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2023 Yılı Tokat İli İşgücü Piyasası Araştırması çalışmasının ülkemiz ve ilimiz için hayırlı olmasını temenni eder, araştırma kapsamında sahada olacak iş ve meslek danışmanlarımıza yardımcı olacaklarını bildiğimiz değerli işverenlerimize şimdiden teşekkür eder, tüm işverenlerimize hayırlı ve bol kazançlar dileriz.” denildi.