Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın dünya genelindeki ses kirliliğine ilişkin hazırladığı rapor yayınlandı. New York ve Dakka gibi mega kentlerin yayında dünyada ses kirliliğinin en çok olduğu iller arasında Tokat’ta gösterildi.

Türkiye’nin mega kentlerinin yer almadığı raporda yaklaşık 603 bin nüfuslu bir kentin bulunması tepkilere neden oldu.

Konuyu bir soru önergesiyle TBMM gündemine taşıyan Tokat Milletvekili Kadim Durmaz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle sunduğu önergede, “Anılan raporun dayanakları ve tespitin hangi saiklere göre yapıldığı belirsiz ve bilimsellikten uzaktır.” diyerek raporda dayanak olarak gösterilen Erzurum Atatürk Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümünden hocaların “Tokat İl merkezini baz alarak araçlardan kaynaklanan gürültü kirliliğinin değerlendirilmesi” çalışmasında dayanak olarak kullanılan ölçümlerin ise 2005 yılında yapıldığını ifade etti.

Raporun bu haliyle tartışmalı olduğunu ifade eden Durmaz;

Yeni Sanayi Sitesinde Sona Yaklaşılıyor Yeni Sanayi Sitesinde Sona Yaklaşılıyor

“Bir tarafta 19 milyonluk nüfusuyla New York, 20 milyonluk nüfusuyla Dakka; Diğer yanda 602.567 toplamda ve rapora konu olan yaklaşık 100.000 il merkez nüfusu ile ilimiz Tokat’ın bu kentlerle aynı ses değerleri içinde değerlendirilmesi akla mantığa aykırıdır.” dedi.

 Raporun dayanağı olan ölçümlerin 2005 yılında yapıldığı ve bu ölçümler yapıldığında Tokat çevre yolunun hala yapılmamış olduğunu tüm ağır tonajlı kamyon, tır, şehirlerarası otobüslerin, ilçe minibüslerinin şehir merkezinden geçtiğini hatırlatan CHP’li Durmaz, “Tokat şehir merkezi çok sayıda aracın geçiş noktası iken yapılan ölçümlerde ilimizdeki ses kirliliğinin yüksek çıkmış olması anlaşılır. Ancak çevre yolunun 2012’de tamamlanıp açılmasıyla şehir merkezi belirgin biçimde trafik rahatlamıştır. Dolayısıyla güncel haliyle kentimizde ses kirliliği önemli ölçüde azalmıştır. Kaldı ki raporda yer verilen 82 desibel eski durum için bile hayli yüksektir ve teyite muhtaç bir bilgidir.

 BM raporunda ses kirliliği ölçümlerinin yapılıp yapılmadığı, ölçüm tarihleri, öcüm sırasındaki fiziki koşullar ve hava koşulları açıkça belirtilmemiştir. Ülkemizdeki diğer kentlerimizin durumunun dikkate alınıp alınmadığı bilinmemektedir.” dedi.

BU RAPOR TOKAT’A İLİŞKİN OLUMSUZ ALGI OLUŞTURABİLİR!

Durmaz açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;  “Dünyanın nüfus yoğunluğu, araç yoğunluğu, yüzölçümü gibi değerlerle en büyük metropolleri ile Tokat ilimizin ses kirliliği bağlamında neredeyse aynı değerlerde olması ve ses kirliliği olan kentler arasında sayılması kentimize ilişkin algıyı da ekonomik potansiyelleri de olumsuz etkileyebilir. Bu raporlamanın doğruluğu incelenmeli, BM Çevre Örgütüyle bu anlamda bağlantıya geçilmelidir. Tokat toplam yüzölçümünün %48'i orman olan, akarsu ve ovaları ile ülkemizin nadide bir ilidir” dedi.