Bitkiler toprağa bağlı canlılardır. Hayatlarını sürdürmeleri bulundukları ortamda yeteri kadar besin elementi olmasına bağlıdır. Gübreleme bitkilerin vazgeçilmez uygulamalarından biridir. Yeterli büyümeyi sağlamak ve yeteri kadar verim elde etmek için gübreleme şarttır. Meyve ağaçları ve kültür bitkileri topraktan yıllık önemli miktarlarda besin elementi kaldırırlar. Bu kaldırılan besin elementleri ikame edilemez ise ağaçlarda ve bir sonraki kültür bitkisinde bir takım beslenme bozuklukları ve verim düşüşleri görülür. Bu durumun önlenebilmesi için gerekli besin elementlerinden yeteri kadar takviye yapılmalıdır. Gübrelemede bitkilere ihtiyacı kadar gübre verilmesi yanında besin dengesine de dikkat edilmesi gerekir.

Bitkilerin besin elementlerini alım organları birinci derecede kökleridir. Sınırlı da olsa toprak Üstü aksamlarından da besin elementi girişi olabilmektedir. Ancak bu toprak üstü organlardan besin alımı bitkinin ihtiyacını tam olarak karşılayamamaktadır. Bitkinin kökten besin elementi alımı için öncelikle iyi bir kök sisteminin olması gerekir. Bitkiler su ve besin elementlerini kılcal kökleri vasıtasıyla alırlar. Bu yüzdem iyi saçak kök oluşturmuş bir bitkinin besin alımı daha kolay olur. Ayrıca toprak yapısı ve ortamdaki su miktarı da besin elementi alımında etkilidir. Öte yandan besin elementlerinin kökler aracılığı ile alınabilmesi elementlerin elverişli formda olmasına bağlıdır. Kullanılan gübrenin içeriği, kullanım zamanı, kullanım dozu ve uygulama şekli oldukça önemlidir. Toprak analizinin öneminden daha önceki yazımızda bahsetmiştik, bir sonraki yazımızda ise bitki besin elementi ve bitki üzerindeki etkilerinden bahsetmeye çalışacağız...