Bazada Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı Bazada Yakalanan Cinayet Şüphelisi Tutuklandı

Çaykara ilçesinde turizm merkezi Uzungöl’de, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Çaykara Belediyesi tarafından 2022 yılında, 95 bin 242 metrekare alana millet bahçesi projesi hazırlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca onaylanan proje kapsamında ihale ve kamulaştırma sürecine başlandı. Uzungöl Birlik Platformu, kamulaştırma çalışmalarında mülkiyet sorununa neden olduğunu öne sürdüğü projede yürütmenin durdurulması için Trabzon İdare Mahkemesi’ne başvurdu. İdare Mahkemesi, kamu yararı olduğu gerekçesiyle proje iptal talebine ret kararı verdi. Yerel mahkemenin bu kararı, istinafa taşındı.

BÖLGE İDARE MAHKMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, alanda davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların doğabileceği görüşünde bulunarak, oy birliğiyle projenin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Kararda “Dava konusu işlemin uygulanmaya devam edilmesi halinde, taşınmaz mülkiyetinin davalı idareye geçecek olması ve alanda inşa faaliyetlerinin başlayacağı hususları dikkate alındığında, davacı açısından telafisi güç ve imkansız zararların da doğabileceği kuşkusuzdur. Açıklanan nedenlerle; yürütmenin durdurulması, isteminin reddi yolundaki kararının kaldırılmasına, 2577 İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27/2’nci maddesi uyarınca dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, kesin olarak oy birliğiyle karar verilmiştir” denildi.

Editör: Şaban Konyar