TÜİK, 2023 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 2023 yılında mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, önceki yıla göre 3 puan artarak yüzde 52,7 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2,2 puan azalarak yüzde 13,7 olarak gerçekleşti. Ne mutlu ne de mutsuz olduğunu beyan eden kişilerin oranı 0,9 puan azalarak yüzde 33,6 seviyesinde gerçekleşti. Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı yüzde 50,3, kadınların oranı yüzde 55,1 oldu. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı yüzde 56,4, evli olmayan bireylerin oranı yüzde 45,8 olarak gerçekleşti. Evli erkeklerin yüzde 53,2'sinin, evli kadınların ise yüzde 59,5'inin mutlu olduğu görüldü. 18-24 yaş grubunda mutluluk oranı, 2022 yılında yüzde 47,9 iken 2023 yılında 6,1 puan artarak yüzde 54 oldu. Mutluluk oranı, 55-64 yaş grubunda bir önceki yıla göre 2,8 puan azalarak yüzde 49,7 oldu. 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde ise 1,7 puan azalarak yüzde 56 oldu.

BİREYLERİN MUTLULUK KAYNAĞI ÇOĞUNLUKLA AİLELERİ

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı yüzde 69,9 olurken; bunu sırasıyla yüzde 15 ile çocukları, yüzde 5,4 ile kendisi, yüzde 3,8 ile eşi, yüzde 2,9 ile anne, babası ve yüzde 1,8 ile torunları takip etti. Mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde de kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 69,5 oldu. Bunu sırasıyla yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para ve yüzde 2,6 ile iş takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı yüzde 67,1 oldu. Erkeklerin geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,2, kadınların geleceklerinden umutlu olma oranı yüzde 67,1 oldu.

YAŞAM MEMNUNİYET DÜZEYİ 5,7 OLDU

Bireylerin hayatlarını bir bütün olarak düşündüklerinde hissettikleri yaşam memnuniyet düzeyini hesaplamak amacı ile hiç memnun olmayanlar için 0, çok memnun olanlar için 10 arasında bir değer alınarak ortalama hesaplandı. Bireylerin ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2022 yılında 5,5 hesaplanırken; 2023 yılında 0,2 puan artış ile 5,7 oldu. Erkeklerde ortalama yaşam memnuniyet düzeyi 2023 yılında 5,6, kadınlarda ise 5,8 oldu. Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2023 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 olurken; bunu sırasıyla yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI OLDU

Tokat Şehir Müzesi'ni Bayramda 5 Bin Kişi Ziyaret Etti Tokat Şehir Müzesi'ni Bayramda 5 Bin Kişi Ziyaret Etti

Ülkenin en önemli sorunu incelendiğinde; 2020 yılında birinci sırada yüzde 18,5 ile işsizlik, ikinci sırada yüzde 17,3 ile hayat pahalılığı, üçüncü sırada yüzde 17,2 ile eğitim yer aldı. 2023 yılında hayat pahalılığı yüzde 33,8 ile ilk sırada yer alırken, yüzde 16,5 ile eğitim ikinci sırada ve yoksulluk yüzde 13,4 ile üçüncü sırada yer aldı.

Kaynak: DHA