Gençlerle Kitap Kritiği Etkinliği'nin Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi Gençlerle Kitap Kritiği Etkinliği'nin Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Zile’ye bağlı Yalınyazı Beldesi, Türkiye'deki yerel yönetimler alanında önemli bir gelişmeye imza atıyor. 2013 yılında nüfusu 2000'in altına düşmesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından köye dönüştürülen ve belediyesi kapatılan Yalınyazı, Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin kararıyla yeniden belde statüsü kazanma umudu taşıyor.
Yalınyazı halkının, belediyenin kapatılmasına yönelik itirazları, İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilmişti. Ancak, Maşatlılar adına açılan dava, mahkeme tarafından lehlerine sonuçlandırıldı. Mahkeme, Yalınyazı Beldesi’nin kapatılması işleminin hatalı olduğuna hükmederek, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Bu kararla birlikte Yalınyazı Beldesi’nin tekrar belde olarak seçime girme ihtimali gündeme geldi. Kararın kesinleşmesi durumunda, seçim tarihinin belirleneceği öğrenildi.
Bununla birlikte, Yalınyazı halkı, beldenin adının orijinal ismi olan Maşat olarak değiştirilmesini talep ediyor. Bu talep, bölgede kültürel ve tarihi bir bağın yeniden canlanmasını temsil ediyor. Yalınyazı Beldesi’nin Maşat olarak adının değiştirilmesi ve yeniden belde statüsü kazanması, Türkiye genelinde benzer durumda olan diğer belediyeler için örnek teşkil edebilir.
Ankara 7. İdare Mahkemesi'nin bu kararı, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yalınyazı’nın tekrar belde statüsü kazanması, benzer durumda olan diğer yerleşim yerlerine de umut ışığı oluşturuyor. Maşat halkının taleplerinin karşılanması, yerel yönetimlerin ve halkın ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına ve yerine getirilmesine katkıda bulunacak. Bu gelişme, Zile ve çevresindeki yerel yönetimlerin ve halkın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

Murat Berber Kelkit Gazetesi (Özel)

Editör: Şaban Konyar