Erbaa’da Özel Çocuklar Bahar Şenliğinde Buluştu Erbaa’da Özel Çocuklar Bahar Şenliğinde Buluştu

Tokat ili büyükbaş hayvan varlığına ilişkin son 10 yıllık veriler, bölgedeki yerli ırk hayvan sayılarında ciddi bir azalma olduğunu gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi kayıtlarına göre:

  • 2014 yılında Tokat'ta 104.207 adet yerli ırk sığır bulunurken, 2023 yılına gelindiğinde bu sayı %15,5 düşüşle 88.000'e geriledi.
  • Aynı dönemde, kültür ırkı sığır sayısı ise 53.793'ten 72.000'e %33,8 oranında arttı.
  • Yerli manda varlığı da 2014'teki 2.474 baş seviyesinden 2023'te %28,8 azalışla 1.760 başa düştü.

Bir hayvan görseli olabilir

Uzmanlar, bu değişimin temel nedenlerini şöyle açıklıyor:

  • İklim değişikliği ve kuraklık gibi çevresel faktörler
  • Köyden kente göç ve hayvancılıktan uzaklaşma eğilimi
  • Yerli ırklara yönelik destek ve teşviklerin yetersizliği

Bölgedeki çiftçi örgütleri ve tarım yetkilileri, yerli hayvan ırklarının korunması ve popülasyonunun artırılması için acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Öneriler arasında; yem desteği, ıslah çalışmaları, hastalık kontrolü ve pazarlama olanaklarının geliştirilmesi yer alıyor.

Tokat'ın zengin hayvancılık mirasının geleceği için kayda değer bir tehdit oluşturan bu tablonun ivedilikle ele alınması gerektiği uzmanlar tarafından dile getiriliyor.

Muhabir: Murat Berber Kelkit Gazetesi (Özel)