Anızların yakılması münasebetiyle çevreye ve doğaya ciddi anlamda zarar verilmekte, orman yangınları, telefon ve enerji iletim hatlarının yanması, sis oluşumu nedeniyle çeşitli Trafik kazalarına yol açmaktadır. Komşu tarlalara yangın sıçraması, diğer ürün sahiplerini de mağdur etmektedir. Yerleşim birimlerine yakın yerlere hayvan barınaklarının ve yerleşim birimlerinin yanmasına sebep olmaktadır. Anız yakma sonucunda çıkan yangınlar, her yıl bölgemizde ve ülkemizde milyarlarca liralık maddi zararlara neden olmaktadır" dedi.

Anız yakmanın sayısız zararlarından bazıları şunlardır:

1- Anız yangınları toprak içerisindeki faydalı canlıların ve topraktaki organik maddenin yanarak yok olmasına neden olur.

2- Anız yakılan toprakta bitkilere yarayışlı besin maddeleri azalmakta ve zamanla toprağın verimliliği düşmektedir. Verimli tarım topraklarımız zamanla verimsiz çorak topraklar haline gelmektedir.

Başkan Yazıcıoğlu, Sosyal Market ve Aşevi'nde İncelemelerde Bulundu Başkan Yazıcıoğlu, Sosyal Market ve Aşevi'nde İncelemelerde Bulundu

3- Anız yakılması su ve rüzgâr erozyonunu artırmakta, bu nedenle toprağın en değerli üst katmanları rüzgâr ve su ile taşınarak yok olmaktadır.

4- Anız yakma sonucunda doğal denge bozularak zararlı böcekler ve hastalıklar çoğalmaktadır.

İl Müdürü Şahin Anızı yakmak yerine;

Hasat sırasında biçerdöverlerin biçimi mümkün olduğu kadar alçaktan yaptırılmalıdır. Anızın yakılması yerine toprağa karıştırılması ile toprağın organik madde içeriği artar, toprakta bitkiye yarayışlı besin maddeleri artar, topraktaki azot miktarını arttırır ve bir sonraki yıl toprağa verilecek gübre miktarını azaltır.

Erozyona karşı toprak direnci artar, toprakta tutulan su miktarı artar böylece bitkiler kuraklıktan daha az etkilenirler.

Tokat Valiliği genelgesi ile Tokat sınırları içerisinde Anız yakmak yasaklanmıştır. Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32'nci (Emre Aykırı Davranış) maddeleri gereğince işlem yapılacaktır uyarısında bulundu.

Kaynak: Bülten