537 yıllık geçmişiyle tarihe tanıklık eden Hatuniye Cami, restore edilmeye başlandı. Avluya dizilen kesme taşlar ise merak uyandırdı.
Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen restorasyon çalışmaları, Hatuniye Camisi'nin eski ihtişamına kavuşmasını hedefliyor.  Restorasyon sürecinde, caminin iç ve dış mekanında kapsamlı onarımlar gerçekleştirilecek Yıpranan yapının aslına uygun şekilde restore edilmesi planlanıyor. Bu da, caminin minaresinden yağlı boyalara kadar her detayın incelikle ele alınacağı anlamına geliyor. Restorasyon çalışmaları sırasında, Meydan Cami avlusuna dizilen yüzlerce taş, ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bu taşlar, aslında caminin minaresinden sökülen parçalar. Depreme dayanıklılık açısından risk oluşturan bu taşlar, restorasyon sürecinde yerlerinden sökülerek avluda düzenli bir şekilde dizildi. Her bir taş özenle numaralandırıldı ve restore edildikten sonra tekrar minarenin inşasında kullanılacak. 
Meydan Camii: Tokat'ta Bir Tarihi Hazine
15. yüzyılda inşa edilen bu muhteşem yapı, bölgenin zengin kültürel mirasının bir parçasıdır.
 

Niksar'da Tarımda Yeni Çağ: Milyarlık Yatırım Bekleniyor Niksar'da Tarımda Yeni Çağ: Milyarlık Yatırım Bekleniyor

Tarihi Arka Plan
Meydan Camii, Tokat'ın Meydan mahallesinde yer almaktadır ve Hatuniye Camii olarak da bilinir. İlk olarak bir cami, medrese (İslam okulu) ve imaret (halk mutfağı) kompleksinin bir parçasıydı. Ancak yıllar içinde medrese tamamen ortadan kaybolmuş ve imaret harabe haline gelmiştir. Caminin temelleri, ana girişinin üzerinde yer alan kitabede belirtildiği gibi, II. Bayezid'in annesi Gülbahar Hatun tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır. Cami kompleksinin vakfiyesi hala Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde korunmaktadır ve 1492 yılına dayanmaktadır.


Mimari Özellikler
Meydan Camii, kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir ve dönemin olağanüstü zanaatkarlığını sergilemektedir. Namaz salonu (harim) kare planlı olup tek bir kubbe ile taçlandırılmıştır. Harimin her iki yanında, tabhane adı verilen iki ek kare oda bulunmaktadır ve bunlar da kubbeli tavanlara sahiptir. Harime geçmeden önceki son cemaat yeri olan son cemaat, beş küçük kubbe ile süslenmiş olup muqarnas ve baklava tarzı başlıklara sahip mermer sütunlarla süslenmiştir. Dikkat çekici ana giriş kapısı, Bursa kemerinin üzerinde mukarnaslı yaşmaklı bir üst kısma ve yay kemerli bir açıklığa sahip iki renkli taşlarla süslenmiştir. Kapının her iki tarafında, sütunlarla yumuşatılmış nişler bulunmaktadır. Bunların üzerinde ise iri bir madalyon şeklinde yazılar yer almaktadır. Harime açılan her iki pencere arasında bir mihrap nişi bulunmaktadır.


Harimdeki geçişler, on iki kenarlı bir kasnak üzerine oturan muqarnaslarla süslenmiş bir kubbe ile sağlanmaktadır. Duvarlarda üç sıra halinde açılan ikişer pencere ile aydınlatılan yapının kuzeyinde, müezzin mahfeli kapının üzerine yerleştirilmiştir ve buraya iki yanda yer alan merdivenlerle ulaşılmaktadır. Mukarnaslı yaşmaklı mihrabın köşeleri sütunlarla yumuşatılmış olan ahşap minber ise yağlı boya ile boyanmış ve özelliğini kaybetmiştir.


Namaz salonunun her iki yanında yer alan tabhane odaları, cami içine bir kapı ile bağlanmaktadır. Her iki mekan da kare planlıdır ve prizmatik üçgenlerle geçiş sağlayan kubbelerle örtülmüştür.

Editör: Mert Kaya