Togü Öğrencileri Günebakan Köyüne Ziyaret Togü Öğrencileri Günebakan Köyüne Ziyaret


Bir eğitimcinin, eğitim hizmetini verirken, hayatın günlük sıkıntılarından arınmış bir zihinsel yoğunlukla kendini işine vermesi, hem ülkemizin hem de eğitim sistemimizin geleceği açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Şaban Ceylan, başlıklar halinde yaptığı değerlendirmede şu önemli husulara dikkat çekti: "Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanmalı, öğretmen açığını kapatmaya yönelik nitelikli politikalar yürürlüğe konulmalı; okul ve bölgeler arasındaki nitelik farkı giderilmeli, öğretmen açığı tamamen kapatılmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçenlere dört yılı beklemeden kadroya geçiş tarihi itibarıyla yer değişikliği hakkı tanınmalı, aynı eğitim kurumunda üç hizmet yılını tamamlayan tüm öğretmenlere isteğe bağlı yer değişikliği imkânı sağlanmalıdır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması sona erdirilmelidir. Sıra tayinini de kapsayan kalıcı bir yer değişikliği sistemi kurulmalıdır. Eğitimcilerin motivasyonunu artıran bir kariyer sistemi için yasal düzenleme yapılmalıdır. 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek kanunundaki eksik ve hatalı kısımlar bir an önce tamamlanmalıdır. İstihdamda zorluk çekilen bölgelerde görev yapan eğitim çalışanlarına ilave tazminat ödenmelidir. İkili eğitim uygulamasına son verilmeli. Eğitim kurumu yöneticiliği liyakat ve kariyer ekseninde profesyonel bir meslek olarak yapılandırılmalıdır. Temizlik ve güvenlik personeli açığı sorununa kalıcı çözüm bulunmalıdır. Yardımcı hizmetler sınıfı çalışanları genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmelidir. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları belli bir takvim dâhilinde düzenli olarak yapılmalıdır. Okulların ödenek sorunu ivedilikle çözülmelidir.Deprem bölgesinde görev yapan eğitim çalışanlarının hayat ve çalışma şartları iyileştirilmelidir. Eğitimcilere yönelik şiddetin önüne geçecek tedbirler ivedilikle alınmalıdır. Eğitimin asıl amacı, öğrenciyi daha donanımlı yetiştirme ve yeteneklerini daha iyi geliştirerek hayata hazırlama olmalıdır. Çocuk ve yaşlılar başta olmak üzere, insanları tehdit eden sokak köpekleri sorununa acilen çözüm bulunmalıdır."

Sabriye Er Kelkit Gazetesi (Özel)

Editör: Şaban Konyar