İslami İlimler Fakültesinden Doç. Dr. Mustafa Canlı tarafından yeniden başlatılan ders Doç. Dr. Serdar Murat Gürses tarafından da halen devam ettirilmektedir. Dersler, Ali Paşa Camiinde her cumartesi öğle namazından önce icra edilmektedir.

İslâm dünyasında büyük ilgi gören kitaplardan Kadı Iyad’ın eş-Şifa eseri yazıldığı günden beri medreselerde öğrencilere okutulmuş, camilerde de halka izah edilmiştir. Kuzey Afrika ülkelerinde düşman tehlikesine ve hastalıklara karşı okunması, hastalık ve afetlerden korunmak için evlerde eş-Şifâ bulundurulması gelenek haline gelmiştir.

Tokat Taşhan Tarihi, Nerede? Tokat Taşhan Tarihi, Nerede?

Osmanlı döneminde de sürekli Şifa-i Şerif Dersleri yapılmıştır. Şifâhan (Şifâ-i Şerif mukarriri) adıyla müderrisler tayin edilmiş, ayrıca devletin ve vakıfların desteğiyle “asâkir-i şâhâne’nin ve donanma-yı hümâyun”un selâmeti için Ravza-i Mutahhara başta olmak üzere birçok camide Şifa okutulmuştur.  Tokat’ta da Osmanlı döneminde Şifa okumak bir gelenek halini almıştır.

Murat Berber Kelkit Gazetesi (Özel)

Editör: Şaban Konyar