Vali Hatipoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, (TKDK) nın 2023 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Vali Hatipoğlu,  “Yüzde 75'i Avrupa Birliği, yüzde 25'i ulusal kaynaktan oluşan %50 - %75 arasında hibe desteği KDV, Gümrük Vergisi, ÖTV,  Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi muafiyeti sağlanan IPARD programı destekleri ile 3 ana başlık altında 16 farklı yatırım kolunda destekler verildiğini belirterek, bu destekler sayesinde AB standartlarında ve hayvan refahı ve gıda hijyenini önceleyen büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmeleri, sağım hane, gübre ve silaj çukuru, makine garajı, yem deposu, yeme içme ve konaklama tesisleri,  et ve süt işleme tesisleri, süt toplama merkezleri, soğuk hava depoları ve paketleme tesisleri, tıbbi aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştiriciliği için sera, işletme binaları, çevre düzenlemesi, yenilenebilir enerji kapsamında GES santralleri gibi inşaat işleriyle birlikte; pulluk, mibzer, römork, balya makinesi, silaj makinesi, buzağı kulübeleri,  sağım sistemleri,  soğutucu donanımlı araçlar, kovan, bal sağım makineleri,  karavan, güvenlik sistemleri, iklimlendirme sistemi, bilgisayar gibi birçok makine-ekipmanı ilimize kazandırıldı.” dedi.

Tokat Belediye Plevnespor, Siirt Deplasmanında Tokat Belediye Plevnespor, Siirt Deplasmanında

Yatırım Tutarları 900 Milyona Yaklaştı

Tokat’ta ilk hibe ödemesinin 2012 yılında yapıldığını açıklayan Vali Hatipoğlu, “Tokat’ta ilk hibe ödemesinin yapıldığı 2012 yılından günümüze kadar ahır, ağıl, sağım hane, gübre ve silaj çukuru, makine garajı, yem deposu, yeme içme ve konaklama tesisleri,  soğuk hava deposu, sera, işletme binaları, çevre düzenlemesi, yenilenebilir enerji kapsamında GES santralleri gibi inşaat işleriyle birlikte; pulluk, mibzer, römork, balya makinesi, silaj makinesi, buzağı kulübeleri,  sağım sistemi,  soğutucu donanımlı araçlar, kovan, bal sağım makineleri,  karavan, güvenlik sistemleri, iklimlendirme sistemi, bilgisayar gibi birçok makine-ekipman alımını içeren 1250 projeye destek sağlanmıştır. 870 milyon lirayı aşan yatırım tutarına sahip bu projelere yaklaşık 200 milyon TL si 2023 yılı içerisinde ödenen 500 milyon lira hibe desteği sağlanmıştır. Devletimizin IPARD programı aracılığıyla sağladığı desteklerle hizmet veren bu yatırımlar ilimiz ekonomisine, istihdama ve üretime katkı sağlamaya devam etmektedir” diye konuştu.

TKDK nın 2024 yılı içerisinde de çağrı ilanlarına devam edeceğini belirten Vali Numan Hatipoğlu bu kapsamda ana başlıkları aşağıdaki gibi olan yatırım konularında tüm Tokatlı vatandaşları ve yatırımcıları TKDK desteklerini takip etmeye ve desteklerle ilgili detaylı bilgi almak için TKDK Tokat İl Koordinatörlüğü’ne davet etti.

Vali Hatipoğlu, çalışmaları ile ilgili bilgi aldığı TKDK İl Koordinatörü Fevzi Çiçek’e teşekkür etti.

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar ( HAYVANCILIK)

Başlığı Altında;

Süt Hayvancılığı  (Süt ineği, manda, koyun, keçi)

Besi Hayvancılığı (Sığır, manda, koyun, keçi)

Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği (Tavuk, hindi, kaz)

Yumurta tavukçuluğu

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ( İŞLEME VE PAZARLAMA ) Başlığı Altında;

Süt ve Süt Ürünleri, süt toplama merkezleri

Kırmızı Et ve Et Ürünleri

Kanatlı Eti ve Et Ürünleri

Su Ürünleri

Meyve ve Sebze İşlenmesi, Depolama

Yumurta İşleme

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Başlığı Altında;

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi ve Pazarlanması

Zanaatkârlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

Kırsal Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

Makine Parkları

Yenilenebilir Enerji Yatırımları

Editör: Şaban Konyar