Tokat, bereketli toprakları ve uygun iklim koşullarıyla Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri. Ancak bölgedeki üretimin daha da artırılması ve katma değerin yükseltilmesi için uzmanlar çeşitli öneriler sundu.

Yöresel Ürünlerde Markalaşma ve Coğrafi İşaret

Tokat'ın meşhuryaprağı,  köy ekmeği, elması gibi yöresel ürünlerinin coğrafi işaret alması ve güçlü markalar haline gelmesi öneriliyor. Bu sayede ürünlerin tanınırlığı ve katma değeri artırılabilecek.

Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması

Çevreye duyarlı üretim yöntemlerinin Tokat'ta yaygınlaştırılması hedefleniyor. Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarının desteklenmesi hem çevre korumasına hem de ürün kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacak.

Erbaa’da Bir Evde Patlama 2’si Jandarma Toplam 4 Yaralı Erbaa’da Bir Evde Patlama 2’si Jandarma Toplam 4 Yaralı

Tarımsal Altyapının İyileştirilmesi

Sulama sistemlerinin geliştirilmesi, tarım makinelerinin modernizasyonu, depolama ve soğuk hava depolarının artırılması gibi altyapı yatırımlarının yapılması öneriliyor. Bu sayede üretim kapasitesi ve verimliliği artırılabilecek.

Genç Çiftçilerin Teşvik Edilmesi

Tarımda genç nüfusun istihdamının artırılması için hibe ve kredi desteklerinin sağlanması öneriliyor. Böylece tarımın geleceği garanti altına alınabilecek.

Tarımsal Eğitim ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi

Çiftçilerin modern tarım teknikleri, yeni ürün desenleri, pazarlama gibi konularda eğitim ve danışmanlık almaları için kurumsal kapasitenin artırılması önem taşıyor.

Tarımsal Kooperatifleşmenin Desteklenmesi

Üreticilerin birlikte hareket edebilmeleri, ortak pazarlama ve fiyat belirleme yapabilmeleri için kooperatifleşmenin özendirilmesi öneriliyor.

Ar-Ge ve İnovasyonun Geliştirilmesi

Yeni ürün geliştirme, verimlilik artırma, kayıp ve israfı azaltma gibi konularda Ar-Ge çalışmalarının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi önem taşıyor.

Uzmanlar, bu önerilerin Tokat'ın tarım potansiyelinin daha etkin kullanılmasını ve yöresel üretimin geliştirilmesini sağlayacağını vurguluyor. Yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler ve üreticilerin işbirliği içinde hareket etmesi büyük önem taşıyor.

Muhabir: Hüsamettin Akçay Kelkit Gazetesi (Özel)