Tokat Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) ile çiftçilerin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) ve özel bankalardan sağladıkları finansman desteğinin değerlendirilmesine yönelik bir araştırma yapıldı.

Tokat'ta Deprem Sonrası Yaralar Sarılmaya Başlandı Tokat'ta Deprem Sonrası Yaralar Sarılmaya Başlandı

Araştırmayı yürüten Dr. Murat Çal'ın hazırladığı ankette, KOBİ sahipleri ve çiftçilerle görüşüldü. Elde edilen veriler incelendi.

KOSGEB İle İletişimde Sorunlar

Ankete katılanların büyük çoğunluğu, KOSGEB çalışanlarıyla iletişimde yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Personelin tavırlarından ötürü empati boyutunda beklenen kaliteye ulaşılamadığı görüldü. Telefonla çözüm almakta güçlük çekildiği belirtildi.

Bankalardan Memnuniyet

Bankaların sunduğu hizmeti değerlendiren KOBİ sahipleri ve çiftçiler, genellikle memnun olduklarını ifade etti. Özellikle şubelerin ve personelin erişilebilirliğinden duyulan memnuniyet dikkat çekti.

Destek Mekanizmalarındaki Eksikler

Araştırmacılar, KOSGEB ve bankaların internet siteleri ile broşürler yoluyla sağladıkları bilgilendirmenin yetersiz olduğunu söyledi. Buna bağlı olarak, destek olanaklarından haberdar olmada güçlükler yaşandığı belirtildi.

Çalışmada, desteklerin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi çerçevesinde yeniden yapılandırılması gerektiği ifade edildi.

Muhabir: Sabriye Er Kelkit Gazetesi (Özel)