T.C.

TOKAT

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/15 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

 

                Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/15 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri          : Tokat İl, Merkez İlçe, YENİTABAKHANE Mahallesi, 119 Ada, 18 Parsel sayılı bahçe hane vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde parselin doğusunda Gazipaşa caddesi 1. sokağa cepheli iki katlı, ahşap giriş kapısı olan, brüt 205,00 m² kullanım alanlı, %60 yıpranma paylı bir adet mesken; bu meskenin hemen batı tarafında bitişik, iki katlı, ahşap giriş kapısı olan, brüt 60,00 m², % 75 yıpranma paylı bir adet mesken; yine bu meskenin hemen batı tarafına bitişik, iki katlı, ahşap giriş kapısı olan, 130,00 m², % 80 yıpranma paylı bir adet mesken; parselin batı kısmında, ahşap giriş kapısı olan 70,00 m² brüt kullanım alanlı, % 85 yıpranma paylı mesken nitelikli yapılar vardır. Yine taşınmaz üzerinde değişik yaş ve çaplarda birer adet  elma, dut, kayısı, karadut, kiraz, ikişer adet erik asma ve ayva ağaçları vardır.

Adresi : Alipaşa Mah. Gazipaşa Caddesi 1. Sok. No:20 Tokat Merkez / TOKAT

Yüzölçümü       : 780,00 m2

İmar Durumu     :Var   , İnşaat tarzı Bitişik Nizam 4 kat Ticaret+Konut alanı ve bsitişik nizam 2 konut alanı

Kıymeti             : 1.863.461,79 TL

KDV Oranı        : %83,52'lik kısım için % 8, % 16,48'lik kısmı için % 18

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/06/2023 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati         : 13/06/2023 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2023 - 10:01

Bitiş Tarih ve Saati         : 11/07/2023 - 10:01

(İİK m.114 ve m.126)                                                  

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01813102