Cumhurbaşkanlığı'na 10, bakanlar, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları, valiler, rektörler ve diyanet işleri başkanına 1'er makam aracı tahsis edilecek. Bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek. 'Tasarruf Tedbirleri' konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılmasının her kamu kurum ve kuruluşu ile görevlisi için bir görev ve aynı zamanda bir mecburiyet olduğu vurgulandı. Genelgeye göre; kamu kurum ve kuruluşları kendi kuruluş mevzuatında belirtilen faaliyet alanları ile doğrudan ilgili olmayan herhangi bir harcama veya taahhütte bulunmayacak, ihale şartname ve sözleşmelerine idare tarafından kullanılmak üzere araç, makine, ekipman temini gibi alım ya da yapım konusuyla ilgisi olmayan unsurları dahil etmeyecek.

YENİ HİZMET BİNASI ALINMAYACAK

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından 3 yıl süreyle yurt içinde ve yurt dışında hiçbir şekilde yeni hizmet binası alınmayacak, kiralanmayacak, yapılmayacak veya bu amaçla arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak. Ancak deprem riski nedeniyle yıkım kararı verilmesi halinde, o hizmet için tahsis edilebilecek hazineye ait taşınmazın bulunmadığının belgelenmesinden sonra, kamu kurum ve kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan veya tahsis edilmiş olan yerlere yeni inşaat yapılabilecek. Hizmet binaları, kamu binaları standartları esas alınarak ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek. İhtiyaç fazlası bina veya bölümleri, ihtiyacı olan kurumlara tahsis edilecek. Hizmet binası kiralamaları, belli bir takvim çerçevesinde sonlandırılacak. Yeni lojman, memur evi, kamp, kreş, eğitim, dinlenme ve benzeri sosyal tesis ve bunlarla ilgili arsa veya arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacak. Savunma ve güvenlik hizmetlerinde kullanılanlar hariç mevcut lojman ve sosyal tesisler ekonomiye kazandırılacak. Lojman kiraları ve sosyal tesis ücretleri rayiç bedeller dikkate alınarak yeniden belirlenecek.

3 YIL YENİ TAŞIT EDİNİLMEYECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca, 3 yıl süreyle yeni taşıt edinilmeyecek. Ancak, savunma ve güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyulan taşıtlar ile ambulans ve itfaiye araçları acil ve zorunlu hallerde edinilebilecek. Mevcut taşıtlar ihtiyaç analizleri ve tasarruf anlayışı çerçevesinde gözden geçirilecek. Ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek, ihtiyaç fazlası taşıtlar ise tasfiye edilmek ya da ihtiyacı olan kurumlara devredilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. Kamu taşıtlarının yerli ve elektrikli taşıtlara dönüştürülmesi amacıyla kullanımdaki taşıtların tasfiye edilmesi kaydıyla kamu alım garantisi kapsamında ilgili mevzuata göre elektrikli taşıt satın alınabilecek. Hizmet alımı suretiyle kullanılan mevcut taşıtlar, sözleşme süresi sonunda izin alınmadan yeniden kiralanmayacak. Vakıf, dernek, sandık, banka, birlik, firma, şahıs ve benzeri kuruluş veya kişilere ait taşıtlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca izin alınmadan kullanılmayacak. Makam ve hizmetler hariç hibe dahil her ne şekilde olursa olsun yabancı menşeli taşıt kullanılmayacak.

MAKAM ARACINA KISITLAMA

İzmir'de Ot Yangını Fabrikaya Sıçradı İzmir'de Ot Yangını Fabrikaya Sıçradı

Taşıt Kanunu kapsamındaki hizmetlere ve koruma altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecek. Bu kapsamda, en az kullanma süresi 5 yıl olmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na 10, bakanlara 1'er, genelkurmay başkanına 1, kuvvet komutanlarına 1'er, elçilik ve daimi delegeliklere yurt dışında bulunmadıkları sürece 1'er, daimi askeri temsilcilikler başkanlıklarına yurt dışında bulundukları sürece 1'er, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği'ne 1, valilere 1'er, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay, Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlarına ve 1'er makam aracı tahsis edilecek. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanı ve rektörlere de 1'er makam aracı tahsis edilecek. Belediye başkanları ve belediyelerde genel sekreterler ve genel müdürler işe geliş gidişlerinde hizmet aracı olarak kurumların mevcutlarında bulunan binek veya station vagon tipi taşıtlardan yararlanabilecek. Ayrıca bakanlıklarda hizmet taşıtlarından en fazla 3 adedi bakanlar tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde makam hizmetlerinde kullanılabilecek.

RESMİ ARAÇLAR ÖZEL İŞTE KULLANILMAYACAK

Taşıt Kanunu hükümlerinin izin verdiği haller hariç hiçbir makama arazi, binek gibi taşıtlar ile yabancı menşeli taşıt, makam aracı olarak tahsis edilmeyecek. İl dışı görevlere zorunlu durumlar hariç resmi taşıtla gidilmeyecek. Hizmet aracı olarak kullanılan taşıtlar, resmi hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla aynı kurumun birimleri arasında ayrım yapılmaksızın ve mümkün olduğu ölçüde güzergah birleştirmesi yapılarak kullanılacak. Bu taşıtlar; özel işlerde, tatil günlerinde ve personel servis aracı olarak kullanılmayacak, hiçbir makam, birim ve şahsın kullanımına tahsis edilmeyecek.

Kaynak: DHA