Sivas'ta bisiklet yollarının geliştirilmesi için önemli bir çalışma yapılıyor. Yapılan araştırmada, kentin turizm, ticaret, eğitim, sağlık, kültür, ulaşım ve rekreasyon alanları arasındaki bağlantıları sağlayacak bisiklet yol ağı oluşturulması hedefleniyor.

Tokat Kebabı Nasıl Yapılır? Tokat Kebabı Nasıl Yapılır?

Çalışmada, bisiklet yollarının belirlenmesi için fiziksel, sosyal ve görsel kriterler dikkate alınarak her yol hattının bisiklet ulaşımı için uygunluk ağırlığı tespit edildi. Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) ve Analitik Ağ Süreci (ANP) yöntemleriyle hibrit bir model oluşturularak, ağırlıklı yollar ve minimum mesafeler dikkate alınarak en uygun bisiklet rotaları belirlendi.

Elde edilen sonuçlara göre, yeni oluşturulan bisiklet rotalarının yüzde 99,7'si orta derecede uygun, uygun ve çok uygun yollardan geçerken, sadece yüzde 0,3'ü uygun olmayan yollardan geçiyor. Uzmanlar, önerilen yöntemin hem verimli hem de daha az maliyetli bisiklet hatlarının oluşturulmasına olanak sağlayacağını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi