Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli ticaret kentlerinden Tokat, tarih boyunca seyyahların ve gezginlerin ilgisini çekti. Doğu ile Batı arasındaki ticarî ve kültürel köprü rolünü üstlenen Tokat, zengin tarihi ve şaşırtıcı güzellikleriyle seyyahların kaleminden canlı bir şekilde yansıtıldı. İşte, seyyahların gözünden Tokat…

Evliya Çelebi'nin Gözünden Tokat
17. yüzyılda Osmanlı'nın ünlü seyyahı Evliya Çelebi, Seyahatnamesi'nde Tokat'ı "müreffeh ve mamur" bir şehir olarak tasvir etmiştir. Çelebi, kentteki ekonomik canlılığı ve refahı dile getirerek Tokat'ın gelişmişliğinden övgüyle bahsetmiştir.

Tavernier'in Kaleminden Tokat
Fransız seyyah Jean-Baptiste Tavernier de 17. yüzyılın başlarında Tokat'ı "Küçük Asya'nın ticaret merkezi" olarak nitelendirmiştir. Tavernier, Tokat'taki gelişmiş ticari hayatı, üretim alanlarını ve şehrin cazibe merkezi haline gelmesini ayrıntılı bir şekilde aktarmıştır.

Erbaa'da Bugün (17.05.2024) Vefat Edenler Erbaa'da Bugün (17.05.2024) Vefat Edenler

Henry Martyn ve Tokat
19. yüzyılda Tokat, misyonerlerin ilgisini çekmeye devam etmiştir. İngiliz misyoner Henry Martyn'in Tokat'ta vefat etmesi ve burada gömülü olması, kentin bu dönemde de seyyahların uğrak noktalarından biri olduğunu göstermektedir. Martyn'in mezarı, Tokat'ı ziyaret eden Batılı seyyahların ilgisini çeken önemli bir mekân haline gelmiştir.

William Francis Ainsworth'un Gözlemlerinde Tokat
19. yüzyılda Tokat'ı ziyaret eden İngiliz coğrafyacı ve seyyah William Francis Ainsworth, şehrin fiziksel görünümü hakkında da değerlendirmeler yapmıştır. Ainsworth, Tokat'ın "kayalık ve ormanlık bir vadiye kurulmuş olup güzel ve resmedilmeye değer bir şehir" olduğunu belirtmiş, şehir merkezindeki eski kale kalıntılarına dikkat çekmiştir.

Tokat'ın stratejik konumu, ticari hareketliliği ve gelişmişliği, şehri tarih boyunca birçok seyyahın gözlem ve anlatılarına konu etmiştir. 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar uzanan süreçte Tokat, seyyahların övgüsünü kazanan, ilgi odağı olan bir Osmanlı kenti olarak öne çıkmaktadır. Seyyahların aktarımları, Tokat'ın tarihsel gelişimini ve Osmanlı dönemi kentsel karakterini yansıtan önemli kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.

Muhabir: Hüsamettin akçay