Rekabet Kurumu, 2023 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu'nu yayımlandı. Buna göre; 2023 yılında toplam 217 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemi incelendi. Özelleştirmeler hariç olmak üzere bu işlemlerden 94'ünde hedef şirket Türkiye kökenli. Bildirilen bu işlemlerin toplam işlem bedeli yaklaşık 162 milyar 555 milyon lira. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 425 milyon lira olan 3 özelleştirme işlemi incelendi. Böylelikle 2023 yılında Türkiye kökenli şirketler için 97 işlemde öngörülen toplam işlem bedeli yaklaşık 163 milyar lira düzeyinde.

Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine Alındı Mersin Emniyet Müdürü Aslan, Emniyet Genel Müdürlüğü Emrine Alındı

2023 yılında hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 11 işlem adediyle 'elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı' ile 'bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler' alanlarında, en yüksek işlem değeri ise 'hayvansal üretim' alanında gerçekleştirildi. Aynı dönemde incelenen 3 özelleştirme işlemi 'mobilya', 'tekstil ürünleri', 'giyim eşyaları' ile 'imalat' sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin olurken, en yüksek bedelli özelleştirme işlemi ise 'giyim eşyalarının imalatı' alanında oldu.

Editör: Şaban Konyar