Büyük alim ve asker, Danişmendliler’in kurucusu, Türk tarihinde iz bırakan Danişmend Gümüştekin Türkmen bey, Melikgazi Türbesi’nde huzur içinde yatıyor. Niksar’ın tarihinde önemli bir yer tutan bu türbe, Danişmend Gazi’nin sadece bir mezar yeri değil, aynı zamanda Gazaları için bir üs ve Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkenti olarak seçtiği sembolik bir alan.
Danişmend Gazi, Büyük Selçuklu’da Danışılan Bilge kişi unvanını taşıyor. Malazgirt Savaşı’nda Sultan Alp Arslan ile birlikte savaşmış, Anadolu’nun fethi için görevlendirilmiş ve Anadolu Selçuklu Devletinin kurucusu Kutalmış’ın kayınpederi olmuştur.
Melik Danişmend Gazi, Anadolu Türkleri arasında milli kahraman ve veli kimliği kazanan bir devlet kurucusu olarak anılır. Türbenin haziresinde bulunan diğer Gazilerin mezarları, tarihi birer şaheser olarak gelecek nesillere miras bırakılmıştır.
Ancak türbede dikkat çeken bir detay, bazı bilgisiz ve önyargılı kişilerin yanlış yorumlarına neden olan Davud Yıldızı’dır. Bu sembol, aslında Anadolu Türkleri arasında sıkça kullanılan ve İslam dünyasında saygı gören Davut Kalkanı veya Süleyman Mührü’dür. Bu sembol, Yahudilere özgü değil, aksine Musevilik, Hristiyanlık ve İslam gibi Semavi dinlerde yaygın olarak kullanılan bir işarettir. Bu tür yanlış yorumlar, tarih ve kültür bilincine sahip olmayanları şaşırtmaktan öteye gitmemektedir.

Ak Parti Tokat Belediye Ve İl Genel Meclis Üyeleri Aday Listesi Ak Parti Tokat Belediye Ve İl Genel Meclis Üyeleri Aday Listesi

Hüsamettin Akçay Kelkit Gazetesi (Özel)

Editör: Muhammed Özkan