Tokat İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Şahin yapmış olduğu açıklamada; Çiftçilerimize yönelik Bakanlığımızca yürütülen çalışmalara ait faaliyetlerle ilgili tebliğ 26 Kasım 2023 tarih ve 32381 sayılı Resmi Gazetede 2023/41 no'su ile HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ UYGULAMA TEBLİĞİ ve 2023/46 no'su ile BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ yayınlanmıştır.

Bu tebliğler ile ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesine hız verilecektir.

Yine ülkemizde bitkisel üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak, kayıtlılığı arttırmak ve çevreye duyarlı alternatif tarım tekniklerinin geliştirilmesine yönelik, çiftçilere destekleme yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla da faaliyet konuları hazırlanmıştır.

İl Müdürü Şahin konuşmasına “Yeni desteklerle işletmelerin sürdürebilirliğinin sağlanması, altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yaşanan kayıpların azaltılması, verimlilik ve kalitenin artırılması, üretici gelirlerinin artırılması, kırsaldan kente göçün azaltılması ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması hedefleniyor.

Gençlerle Kitap Kritiği Etkinliği'nin Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi Gençlerle Kitap Kritiği Etkinliği'nin Şubat Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin desteklemelerden faydalanabilmesi için tebliğdeki şartlara uymaları büyük önem arz etmektedir.'' İfadelerine yer verdi.

Desteklerimizin hayırlı olmasını ve yetiştiricilerimize bereketli ürünler bol kazançlar temennisinde bulundu.

Editör: Şaban Konyar