Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Zabıta Personeli İle Bir Araya Geldi Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu Zabıta Personeli İle Bir Araya Geldi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri Ayla Korkmaz, Öznur Çetin ve Bahtışen Kartal tarafından yapılan "Genç Kadınlarda Siber Flört İstismarının Belirlenmesi" adlı araştırma, Türkiye'deki genç kadınlar arasında siber flört istismarının oldukça yaygın olduğunu ortaya koydu.

Siber Flört İstismarı Nedir?
Siber flört istismarı, romantik ilişki içindeki kişilerin birbirlerine karşı dijital araçlar yoluyla uyguladıkları her türlü psikolojik, duygusal, fiziksel ve cinsel saldırı ve takip etme davranışlarını ifade ediyor. Sosyal medya, anlık mesajlaşma, e-posta gibi dijital kanallar üzerinden gerçekleşen bu tür istismar ve şiddet eylemleri siber flört istismarı olarak tanımlanıyor.

Araştırma Sonuçları Neler?

Genç kadınların yarısından fazlası (%49,44) siber flört istismarına maruz kalıyor.
Her 5 genç kadından biri (%20,77) doğrudan saldırganlığa uğruyor, üçte biri (%28,65) ise izlenme ve kontrol edilme gibi davranışlara maruz kalıyor.
Genç kadınların yarısına yakını (%49,38) ise kendileri de siber flört istismarı davranışları sergiliyor.
Her 5 genç kadından biri (%20,12) doğrudan saldırganlık, üçte biri (%29,27) ise izleme ve kontrol etme gibi davranışlar sergiliyor.
Daha önce flört deneyimi olan genç kadınlar, flört tecrübesi olmayanlara göre daha fazla izlenme ve kontrol edilme davranışları gösteriyor.

Editör: Mert Kaya