Bu kapsamda ‘Geleceğe Bakış Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştay, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, sağlık kuruluşları, meslek odaları temsilcileri ve muhtarların katılımıyla gerçekleşti. Etkinliğin açılış konuşmasını Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan yaptı ve ardından belediyenin 2019-2024 dönemindeki proje ve faaliyetlerini içeren bilgilendirme sunumu yapıldı. Çalıştayda, Fatih Belediyesi'nin misyon, vizyon ve temel değerleri üzerinde fikirler üretildi ve katılımcılarla birlikte GZFT ve PESTLE analizleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar, Fatih'in geleceğine dair stratejik planın oluşturulmasında temel teşkil edecek. Etkinlikte, ilçenin geleceğine dair kararlar ortak akılla ve inovatif yöntemlerle planlandı. Belediye, stratejik planın başarısı için paydaşların sürekli olarak sürece dahil edilmesi ve geri bildirimlerinin alınarak ilerlenmesini hedefliyor.

Marmaris'te Domuzlar Sahile İndi Marmaris'te Domuzlar Sahile İndi

Kaynak: DHA