Sudanlı Öğrenciler Rektörü Ziyaret Etti Sudanlı Öğrenciler Rektörü Ziyaret Etti

Durmaz, çiftçinin tarım yapmaktan vaz geçtiğini vurgulayarak, 2002 yılında 26.6 milyon hektar olan ekim alanlarının 2020'de 23.1 milyon hektara gerilediğini ve tarımdaki istihdam payının da azaldığını dile getirdi.
ELEKTRİK BORCUNU ÖDEYEMEYEN ÇİFTÇİ İCRALIK!
Durmaz 2020 yılında yem, mazot, tohum, pestisit ve enerji kalemlerinde ortaya çıkan yüksek fiyat artışlarının çiftçinin belini büktüğünü dile getirerek, kuraklık nedeniyle de tarımsal sulamaya başvuran ve elektrik borçlarını ödeyemeyen çiftçinin elektrik borçlarının silinmesini önerdi.  
Çiftçi, tarımsal üretimden kaynaklı enerji maliyetleri ile mücadele edemez duruma gelmiştir.
Tarımsal sulama kaynaklı borçlu olan çiftçiler, borcunu ödeyemediği için icralık olmuş, birçoğunun elektriği dağıtım şirketlerince kesilmiştir.
Özellikle yeni dönemde açıklanan elektrik zamları en çok sulama kaynaklı enerji tüketen çiftçiye yük oluşturacaktır.
Çiftçinin tarımsal üretimden kaynaklı enerji tüketiminde indirimli tarifenin uygulanması ve çiftçinin elektrik kesintilerinin yasaklanması şarttır. “dedi.  
Durmaz önergesinde Tokat ve Türkiye genelinde elektrik borcu olan ve borcu nedeniyle icralık olan, tarımsal üretimden vazgeçen çiftçilerin sayısını sordu.
“Çiftçilerin elektrik borçlarını silmeyi düşünüyor musunuz?”  dedi.