Tasarrufu düstur edindiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Enflasyon dolayısıyla tüm giderlerimizin maliyeti önceki yıla oranla oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor. Fakat biz bunu bahane etmiyoruz. Her zaman kentimize en iyi hizmeti sunarken kullandığımız materyaller ve giderlerde tasarrufu seçiyoruz" dedi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez daire başkanlıkları ve iştiraklerin genel müdürlerini tasarruf konusunda uyararak 24 Nisan Cuma günü yayınladığı 'Tasarruf Önlemleri’ni tüm birimlere tebliğ etti. Üzerinden geçen 2 ay boyunca tüm birimler ve iştiraklerin tasarrufu düstur edinmesiyle toplamda 60 milyon lira tasarruf sağlandı. Göreve gelir gelmez daire başkanlıklarından ve iştiraklerin genel müdürlüklerinden işleyiş ve harcamalar hakkında brifing alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediye harcamalarında; tasarruf sağlanması, kaynakların etkin ve verimli kullanımı hususunda, aldığı 'Tasarruf Önlemleri' kararlarını 24 Nisan'da tüm birimlere tebliğ etti. Başkan Akın, alınan tasarruf önlemlerini tebliğde, 'İş Gücü Planlamasında Uyulacak Tasarruf Önlemleri, Mali Kaynakların Kullanımında Alınacak Tasarruf Önlemleri, Elektrik Tüketiminde Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Su Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri, Araç Kullanımına İlişkin Tasarruf Önlemleri, İnternet, Haberleşme ve Elektronik Sistemlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri, Kırtasiye ve Demirbaş Kullanımına İlişkin Tasarruf Önlemleri, Bilgisayar Sistemlerine İlişkin Tasarruf Önlemleri ve Kaynak Kullanımında Uygulanacak Tasarruf Önlemleri' adı altında 9 başlıkta topladı. Bu başlıklar altındaki tasarruf önlemlerinde, yatırım planları yapılırken gerçek ihtiyaç miktarını aşan ve atıl kapasite yaratan yatırımlardan kaçınılması, maliyet/fayda analizi yapılarak mal ve hizmetin doğrudan üretim ya da piyasadan temin edilmesi, elektrik, su ve doğal gaz fatura bedellerinin gecikmeye girmeden ödenmesi gibi maddelere yer verildi.

TÜM SATIN ALMALARIN TEK ELDEN YAPILMASI İSTENDİ

Ayrıca zorunlu haller dışında yeni ihaleye çıkılmaması, gerekli konularda Genel Sekreter Naki Çetin'den izin alınması, yapılacak olan tüm satın almaların Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Doğrudan Temin, Taşınır, Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğü tarafından tek elden yapılması, temsil ve tanıtma ödeneğinin bütçedeki tüm harcama birimleri uygulamasından vazgeçilerek sadece Özel Kalem Müdürlüğü tarafından kullanılması gibi önemlere de tebliğ de yer buldu.

YAKIT VE KAĞIT İSRAFINA SON

Ayrıca, hizmet araçları ve iş makinelerinin tahsis edildikleri amaca uygun olarak kullanımı, taşıtların daha az yakıt tüketiminin sağlanması için gerekenlerin yapılması, tüm resmi yazışmalarda mümkünse elektronik belge kullanılması, atık kâğıt ve diğer malzemelerin değerlendirilerek ülke ekonomisine geri kazandırılması gibi maddelerle de tasarrufun önemine vurgu yapıldı.

DENETLEMELER YAPILIYOR

Anız Yangını Çiftliğe Sıçradı; 1000 Balya Yandı Anız Yangını Çiftliğe Sıçradı; 1000 Balya Yandı

Bu kasamda, tebliği ardından tasarruf önlemlerinin uygulanmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için her birim bağlı olduğu genel sekreter yardımcıları tarafından denetlenmeye başlandı. Birimlerden ayrı ayrı belirtilmek üzere her ayın ikinci haftasında, önerilerini de kapsayacak şekilde Genel Sekreter Naki Çetin'e iletilmek üzere 'Tasarruf Tedbirleri Genel Raporu' da istendi.

'GİDERLERDE TASARRUFU SEÇİYORUZ'

Balıkesir Belediye Başkanı Başkan Ahmet Akın, göreve geldiklerinden bu yana; Büyükşehir Belediyesi ile iştiraklerinin bütçesini, kaynaklarını en verimli ve etkin şekilde kullanarak tasarrufu düstur edindiklerini ve bu sayede yaklaşık 60 milyon lira tasarruf sağladıklarını söyledi. Başkan Akın, "Enflasyon dolayısıyla tüm giderlerimizin maliyeti önceki yıla oranla oldukça yüksek fiyatlara ulaşıyor. Fakat biz bunu bahane etmiyoruz. Her zaman kentimize en iyi hizmeti sunarken kullandığımız materyaller ve giderlerde tasarrufu seçiyoruz. Göreve gelir gelmez ilgili daire başkanları ve genel müdürlere tasarruf konusunda talimatları verdim. Kısa süre içerisinde de tasarruf önlemlerimizi tebliğ ettik. Bu 5 yılı Balıkesir Ailemin hayırlı evladı olarak geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Onların güveninin karşılığını sonuna kadar; hizmetlerimizle, yatırımlarımızla ve adaletli yönetim anlayışımızla vereceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

Kaynak: DHA