Zuhal'in Ölümüne Neden Olan Polis Hakkında 9 Yıla Kadar Hapis İstemi Zuhal'in Ölümüne Neden Olan Polis Hakkında 9 Yıla Kadar Hapis İstemi

Bakan Bayraktar: Ülkemizin 2053 net sıfır iklim hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir enerji politikası gereği, enerjide arz güvenliğini güçlendirmek ve dışa bağımlılığı azaltmak için yeni bir enerji verimliliği hareketi başlatıyoruz. Bu doğrultuda, elde ettiğimiz kazanımları Türkiye yüzyılında daha ileriye taşımak amacıyla, Türkiye'nin Enerji Verimliliği 2030 Stratejisi ve 2024-2030 yılları arasında uygulanacak olan II. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nı uygulamaya başlıyoruz.

Editör: Şaban Konyar