Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesi Standı Cumhuriyet Meydanında

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesi Standı Cumhuriyet Meydanında stant açtı.

ERBAA 26.05.2022, 20:37 28.05.2022, 17:30 murat berber
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesi Standı Cumhuriyet Meydanında

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Yerleşkesinde bulunan bölüm ve programların tanıtımı amacıyla Erbaa Cumhuriyet Meydanında 26/27 Mayıs tarihlerinde tanıtım günleri düzenliyor. Tanıtım standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

TOGÜ Erbaa yerleşkesinde lisans ve ön lisans birçok bölüm bulunmaktadır.

Bu bölümler;

Lisans Fakülteleri ve Bölümleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Erbaa yerleşkesinde lisans eğitimi veren Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ile Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim programlarına geçen sene ekledi. Eklenen bölümlerle her iki fakültede de 2 bölüm oluştu. Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde İletişim ve Tasarımı, Türk Dili Edebiyatı bölümleri yer alırken Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ise Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri yer aldı.

Ön Lisans Bölümleri

Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda geçen sene eklenen bölümlerle birlikte bölüm sayısı 9, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm oldu. Eklenen bölümlerle birlikte Erbaa Melek Yüksekokulu bölümleri sırasıyla; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Moda Tasarımı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı'dır. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri; Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (i.ö)'tir.

Lisans Fakülteleri

Stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi üreterek ülke vizyonuna katkıda bulunmak misyonuyla hareket eden Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi akademik kadro ve öğrenci tarafından tercih edilen, seçkin yükseköğretim kurumu olmayı vizyon edinmiştir. 2 bölümü bulunmaktadır. İletişim ve Tasarım ile 2021'de öğrenci alımı yapılan Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür.

İletişim ve Tasarımı: İletişim ve Tasarımı bölümü geleneksel ve Yeni medya diline hakim, medyayı bilinçli kullanan, etik sorumluklarını bilen yaratıcı medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kitle iletişim dersleriyle teknoloji uygulamalarını birlikte öğrenirler. Bu bölümden mezun olan kişi; internet gazeteciliği, dijital yayıncılık, çoklu ortam tasarımı, web televizyonu alanlarında bilgi sahibi olurlar ve iletişim teknolojilerine hakim olan öğrenciler iletişim sektöründeki pek çok işte çalışma olanağı elde ederler.

Türk Dili ve Edebiyatı: 2021-2022'de eğitim vermeye başlayan bölümde 4 anabilim dalı bulunur: Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı. Bölümde 3'ü yerli 4 öğretim üyesi bulunur.

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi çağdaş, akılcı, bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve topluma hizmet etmek misyonuna sahiptir. Fakültenin 2 bölümü vardır: Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi.

Hemşirelik: AB Kriterleri ve Bologna süreci doğrultusunda hazırlanmış ve 4600 saatlik teori ve saha uygulamalarını içeren eğitim verir. Hemşireliğin 7 anabilim dalında eğitimi verilmektedir.

Sağlık Yönetimi: Sağlık Yönetimi Bölümü ders programı, genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi, sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Sağlık Yönetimi mezunları sağlıkla ilgili tüm birimlerde çalışabilir.

Ön Lisans Bölümleri

Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda 9, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm vardır. Ön lisans düzeyinde eğitim veren Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa, çevresi ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda meslek elemanı yetiştirir. Erbaa ve çevresinin sosyokültürel yapısını geliştirmeye katkıda bulunmaya yardımcı olmaktadır. 9 bölümü vardır.

Bankacılık ve Sigortacılık: Banka ve sigortayla ilgili temel ve hukuksal bilgilerle donatılmış, meslek elemanı yetiştirilir.

Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayarın işlevini bilen, web sayfası tasarlayabilen, güncel programlama dillerinden en az birini bilen, genel amaçlı paket program kullanabilen teknisyenler yetiştirir. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: Programın amacı büro teknolojilerini kullanabilen, 10 parmak f klavye kullanabilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yöneticisi, asistanı ve sekreter yetiştirmektir. İş hayatını tanımaları için bölüm öğrencilerine 30 günlük zorunlu staj yaptırılır.

Mezunlar özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir. Programdan mezun olanlar teknikerlikle denk olan "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Eleman’ı unvanını alırlar.

Grafik Tasarımı: Teorik ve uygulamaya dayalı kavramsal problem çözme yetisini geliştiren, yaratıcılığın ve estetiğin etkin şekilde kullanıldığı bir tasarım alanıdır. Yaratıcı potansiyele sahip, tasarım sorunlarını çözebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Halkla İlişkiler: Program öğrencileri reklam materyali hazırlama, bilgisayar ve interneti etkili kullanabilme becerisi kazanırlar.

Çalışma olanakları geniştir; basın-halkla ilişkiler, insan kaynakları, satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu...

Moda Tasarımı: Bölümün amacı Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi'nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedefler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Temel muhasebe ve gerekli genel bilgi, ihtisas muhasebeleri derslerini içerir.

Muhasebeyle ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme yeterliliğine sahip olurlar. Öğrencilerin kinci yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajları vardır. Özel ve kamuda muhasebe, maliye, vergi dairelerinde çalışma imkanları vardır. Ayrıca staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Özel Güvenlik ve Koruma: Bölümün amacı özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen kişinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulayacağı başlıca kanunları bilen kişiler yetiştirmektir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı: Medya sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştiren programdır. Program öğrencileri haber ajansları, radyo televizyon kanalında, gazete ve film setlerinde, sunucu, kameraman olarak çalışabilirler. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışmak üzere mesleki bilgi edinmiş, mesleki yetkinliklerle donanmış, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak misyonu ile yola çıkmıştır.

Evde Hasta Bakımı: Program, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yaptı. Programın amacı hastanın özelliklerini tanıyan, İlk yardım uygulayabilen, fizyoterapi yapabilen, hasta odası düzenleyen hasta bakım teknikeri yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarının yanı sıra belediye, SGK, üniversitede de çalışma imkanına sahip olacaktır.

İlk ve Acil Yardım: Programın amacı hasta ve kazazedelere acil bakım uygulayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programa Orta Öğrenim Başarı puanına göre ve Sağlık Meslek Lisesi'nden sınavsız geçiş hakkını tercih eden öğrenciler yerleştirilir. İkinci yarıyıl sonunda 30 iş günü staj uygulamaları vardır. Bölümün kontenjanı 40 kişidir. KPSS ile Paramedik (Sağlık Teknisyeni) olarak atanabilirler. DGS ile üst düzey programlara geçiş yapılmaktadır.

Optisyenlik: Görme bozukluklarının düzeltilmesi için dizayn edilmiş optikleri tedarik edebilen ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek şekilde eğitim görürler. Programdan mezun olan öğrenciler optisyen unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilirler, gözlük yapan-satan yerlerde, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak çalışabilecekleri gibi gözlükçü dükkanı da açabilirler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Programın 50 kişi 1. Öğretim, 50 kişi 2. Öğretim kontenjanı vardır. Bu programda, Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirilir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. KPSS ile Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:01
Güneş 04:58
Öğle 12:42
İkindi 16:40
Akşam 20:15
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31