TOGÜ ERBAA YERLEŞKESİNDE BULUNAN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İÇİN SENİ BEKLİYOR

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Erbaa yerleşkesinde öğrenci alımı yapılacak olan lisans ve ön lisans bölümleri açıklandı. Programa yeni bölümler eklendi.

EĞİTİM 05.08.2021, 10:50 05.08.2021, 10:58 Mesut Kaya
TOGÜ ERBAA YERLEŞKESİNDE BULUNAN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İÇİN SENİ BEKLİYOR

Lisans Fakülteleri ve Bölümleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Erbaa yerleşkesinde lisans eğitimi veren Erbaa Sosyal  ve Beşeri Bilimler Fakültesi  ile Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim  programlarına yeni bölüm ekledi.  Eklenen bölümlerle her iki fakültede de 2 bölüm oluştu.  Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde İletişim ve Tasarımı, Türk Dili Edebiyatı bölümleri yer alırken  Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ise Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri yer aldı.

Ön Lisans Fakülteleri ve Bölümleri

Ön lisans eğitimi veren Erbaa Meslek Yüksekokulu  ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim programlarına yeni bölüm ekledi. Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda eklenen bölümlerle birlikte bölüm sayısı 9, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm oldu. Eklenen bölümlerle birlikte Erbaa Melek Yüksekokulu bölümleri sırasıyla; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Moda Tasarımı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı'dır. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri; Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (i.ö)'tir.

Lisans Fakülteleri

Stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi üreterek ülke vizyonuna katkıda bulunmak misyonuyla hareket eden Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi akademik kadro ve öğrenci tarafından tercih edilen, seçkin yükseköğretim kurumu olmayı vizyon edinmiştir. 2 bölümü bulunmaktadır. İletişim ve Tasarımı ile  2021'de öğrenci alımı yapılacak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür.

İletişim ve Tasarımı: İletişim ve Tasarımı bölümü geleneksel ve Yeni medya diline hakim, medyayı bilinçli kullanan, etik sorumluklarını bilen yaratıcı medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kitle iletişim dersleriyle teknoloji uygulamalarını birlikte öğrenirler. Bu bölümden mezun olan kişi; internet gazeteciliği, dijital yayıncılık, çoklu ortam tasarımı, web televizyonu alanlarında bilgi sahibi olurlar ve iletişim teknolojilerine hakim olan öğrenciler iletişim sektöründeki pek çok işte çalışma olanağı elde ederler.

Türk Dili ve Edebiyatı: 2021-2022'de eğitim vermeye başlayacak olan bölümde 4 anabilim dalı bulunur: Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı. Bölümde 3'ü yerli 4 öğretim üyesi bulunur.

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi çağdaş, akılcı, bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve topluma hizmet etmek misyonuna sahiptir. Fakültenin 2 bölümü vardır: Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi.

Hemşirelik: AB Kriterleri ve Bologna süreci doğrultusunda hazırlanmış ve 4600 saatlik teori ve saha uygulamalarını içeren eğitim verir. Hemşireliğin 7 anabilim dalında eğitimi verilmektedir.

Sağlık Yönetimi: Sağlık Yönetimi Bölümü ders programı, genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi, sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Sağlık Yönetimi mezunları sağlıkla ilgili tüm birimlerde çalışabilir.

Ön Lisans Fakülteleri

Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda 9 , Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm vardır.

Ön lisans düzeyinde eğitim veren Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa, çevresi ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda meslek elemanı yetiştirir. Erbaa ve çevresinin sosyokültürel yapısını geliştirmeye katkıda bulunmaya yardımcı olmaktadır. 9 bölümü vardır.

Bankacılık ve Sigortacılık: Banka ve sigortayla ilgili temel ve hukuksal bilgilerle donatılmış, meslek elemanı yetiştirilir.

Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayarın işlevini bilen, web sayfası tasarlayabilen, güncel programlama dillerinden en az birini bilen, genel amaçlı paket program kullanabilen teknisyenler yetiştirir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: Programın amacı büro teknolojilerini kullanabilen, 10 parmak f klavye kullanabilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yöneticisi, asistanı ve sekreter yetiştirmektir. İş hayatını tanımaları için bölüm öğrencilerine 30 günlük zorunlu staj yaptırılır. ezunlar özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir. Programdan mezun olanlar teknikerlikle denk olan "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Eleman"ı unvanını alırlar.

Grafik Tasarımı: Teorik ve uygulamaya dayalı kavramsal problem çözme yetisini geliştiren, yaratıcılığın ve estetiğin etkin şekilde kullanıldığı bir tasarım alanıdır. Yaratıcı potansiyele sahip, tasarım sorunlarını çözebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Halkla İlişkiler: Program öğrencileri reklam materyali hazırlama, bilgisayar ve interneti etkili kullanabilme becerisi kazanırlar.  Çalışma olanakları geniştir; basın-halkla ilişkiler, insan kaynakları, satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu...

Moda Tasarımı: Bölümün amacı Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi'nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedefler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Temel muhasebe ve gerekli genel bilgi, ihtisas muhasebeleri derslerini içerir. Muhasebeyle ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme yeterliliğine sahip olurlar. Öğrencilerin kinci yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajları vardır. Özel ve kamuda muhasebe, maliye, vergi dairelerinde çalışma imkanları vardır. Ayrıca staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Özel Güvenlik ve Koruma: Bölümün amacı özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen kişinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulayacağı başlıca kanunları bilen kişiler yetiştirmektir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı: Medya sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştiren programdır. Program öğrencileri haber ajansları, radyo televizyon kanalında, gazete ve film setlerinde, sunucu, kameraman olarak çalışabilirler.

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışmak üzere mesleki bilgi edinmiş, mesleki yetkinliklerle donanmış, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak misyonu ile yola çıkmıştır.

Evde Hasta Bakımı: Program, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır. Programın amacı hastanın özelliklerini tanıyan, İlk yardım uygulayabilen, fizyoterapi yapabilen, hasta odası düzenleyen hasta bakım teknikeri yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarının yanı sıra belediye, SGK, üniversitede de çalışma imkanına sahip olacaktır.

İlk ve Acil Yardım: Programın amacı hasta ve kazazedelere acil bakım uygulayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programa Orta Öğrenim Başarı puanına göre ve Sağlık Meslek Lisesi'nden sınavsız geçiş hakkını tercih eden öğrenciler yerleştirilir. İkinci yarıyıl sonunda 30 iş günü staj uygulamaları vardır. Bölümün kontenjanı 40 kişidir. KPSS ile Paramedik (Sağlık Teknisyeni) olarak atanabilirler. DGS ile üst düzey programlara geçiş yapılmaktadır.

Optisyenlik:  Görme bozukluklarının düzeltilmesi için dizayn edilmiş optikleri tedarik edebilen ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek şekilde eğitim görürler. Programdan mezun olan öğrenciler optisyen unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilirler, gözlük yapan-satan yerlerde, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak  çalışabilecekleri gibi  gözlükçü dükkanı da açabilirler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Programın 50 kişi 1. Öğretim, 50 kişi 2. Öğretim kontenjanı vardır. Bu programda, Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirilir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. KPSS ile Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Yorumlar (0)
9
kapalı
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak 06:03
Güneş 07:33
Öğle 12:29
İkindi 14:53
Akşam 17:15
Yatsı 18:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Gaziantep FK 14 18
14. Altay 14 17
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Liverpool 15 34
2. Chelsea 15 33
3. Man City 14 32
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 36
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 14 29
5. Real Sociedad 15 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Villarreal 15 16
13. Celta de Vigo 15 16
14. Mallorca 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7