TOGÜ ERBAA YERLEŞKESİNDE BULUNAN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İÇİN SENİ BEKLİYOR

2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Erbaa yerleşkesinde öğrenci alımı yapılacak olan lisans ve ön lisans bölümleri açıklandı. Programa yeni bölümler eklendi.

EĞİTİM 05.08.2021, 10:50 05.08.2021, 10:58 Mesut Kaya
TOGÜ ERBAA YERLEŞKESİNDE BULUNAN FAKÜLTE VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI TERCİH İÇİN SENİ BEKLİYOR

Lisans Fakülteleri ve Bölümleri

Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin Erbaa yerleşkesinde lisans eğitimi veren Erbaa Sosyal  ve Beşeri Bilimler Fakültesi  ile Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi eğitim  programlarına yeni bölüm ekledi.  Eklenen bölümlerle her iki fakültede de 2 bölüm oluştu.  Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nde İletişim ve Tasarımı, Türk Dili Edebiyatı bölümleri yer alırken  Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ise Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi bölümleri yer aldı.

Ön Lisans Fakülteleri ve Bölümleri

Ön lisans eğitimi veren Erbaa Meslek Yüksekokulu  ile Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu eğitim programlarına yeni bölüm ekledi. Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda eklenen bölümlerle birlikte bölüm sayısı 9, Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm oldu. Eklenen bölümlerle birlikte Erbaa Melek Yüksekokulu bölümleri sırasıyla; Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Moda Tasarımı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Özel Güvenlik ve Koruma, Radyo ve Televizyon Programcılığı'dır. Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bölümleri; Evde Hasta Bakımı, İlk ve Acil Yardım, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (i.ö)'tir.

Lisans Fakülteleri

Stratejik öngörüye sahip geleceğin liderlerini yetiştirmek ve sosyal bilimler alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi üreterek ülke vizyonuna katkıda bulunmak misyonuyla hareket eden Erbaa Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi akademik kadro ve öğrenci tarafından tercih edilen, seçkin yükseköğretim kurumu olmayı vizyon edinmiştir. 2 bölümü bulunmaktadır. İletişim ve Tasarımı ile  2021'de öğrenci alımı yapılacak Türk Dili ve Edebiyatı bölümüdür.

İletişim ve Tasarımı: İletişim ve Tasarımı bölümü geleneksel ve Yeni medya diline hakim, medyayı bilinçli kullanan, etik sorumluklarını bilen yaratıcı medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kitle iletişim dersleriyle teknoloji uygulamalarını birlikte öğrenirler. Bu bölümden mezun olan kişi; internet gazeteciliği, dijital yayıncılık, çoklu ortam tasarımı, web televizyonu alanlarında bilgi sahibi olurlar ve iletişim teknolojilerine hakim olan öğrenciler iletişim sektöründeki pek çok işte çalışma olanağı elde ederler.

Türk Dili ve Edebiyatı: 2021-2022'de eğitim vermeye başlayacak olan bölümde 4 anabilim dalı bulunur: Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı. Bölümde 3'ü yerli 4 öğretim üyesi bulunur.

Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi çağdaş, akılcı, bireyler yetiştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve topluma hizmet etmek misyonuna sahiptir. Fakültenin 2 bölümü vardır: Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi.

Hemşirelik: AB Kriterleri ve Bologna süreci doğrultusunda hazırlanmış ve 4600 saatlik teori ve saha uygulamalarını içeren eğitim verir. Hemşireliğin 7 anabilim dalında eğitimi verilmektedir.

Sağlık Yönetimi: Sağlık Yönetimi Bölümü ders programı, genel kültür bilgisi, yönetim alan bilgisi, sağlık kurumları yönetimi meslek bilgisi ve becerisi (alan uygulaması) kazandıran derslerden oluşmaktadır. Sağlık Yönetimi mezunları sağlıkla ilgili tüm birimlerde çalışabilir.

Ön Lisans Fakülteleri

Erbaa Meslek Yüksekokulu'nda 9 , Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda 5 bölüm vardır.

Ön lisans düzeyinde eğitim veren Erbaa Meslek Yüksekokulu Erbaa, çevresi ve ülke genelinde ihtiyaç duyulan alanlarda meslek elemanı yetiştirir. Erbaa ve çevresinin sosyokültürel yapısını geliştirmeye katkıda bulunmaya yardımcı olmaktadır. 9 bölümü vardır.

Bankacılık ve Sigortacılık: Banka ve sigortayla ilgili temel ve hukuksal bilgilerle donatılmış, meslek elemanı yetiştirilir.

Bilgisayar Programcılığı: Bilgisayarın işlevini bilen, web sayfası tasarlayabilen, güncel programlama dillerinden en az birini bilen, genel amaçlı paket program kullanabilen teknisyenler yetiştirir.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı: Programın amacı büro teknolojilerini kullanabilen, 10 parmak f klavye kullanabilen, bilgisayar kullanımında uzman, büro yöneticisi, asistanı ve sekreter yetiştirmektir. İş hayatını tanımaları için bölüm öğrencilerine 30 günlük zorunlu staj yaptırılır. ezunlar özel ve kamu kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptir. Programdan mezun olanlar teknikerlikle denk olan "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Meslek Eleman"ı unvanını alırlar.

Grafik Tasarımı: Teorik ve uygulamaya dayalı kavramsal problem çözme yetisini geliştiren, yaratıcılığın ve estetiğin etkin şekilde kullanıldığı bir tasarım alanıdır. Yaratıcı potansiyele sahip, tasarım sorunlarını çözebilecek tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlar.

Halkla İlişkiler: Program öğrencileri reklam materyali hazırlama, bilgisayar ve interneti etkili kullanabilme becerisi kazanırlar.  Çalışma olanakları geniştir; basın-halkla ilişkiler, insan kaynakları, satış departmanlarında müşteri ilişkileri sorumlusu...

Moda Tasarımı: Bölümün amacı Türk Tekstil ve Moda Endüstrisi'nin uluslararası ölçekte gereksinim duyduğu insan profilini yetiştirmeyi hedefler.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları: Temel muhasebe ve gerekli genel bilgi, ihtisas muhasebeleri derslerini içerir. Muhasebeyle ilgili temel kavramları ve belgeleri tanıyabilme, bilgisayar ortamında finansal tabloları düzenleyebilme, muhasebe ile ilgili paket programları kullanabilme yeterliliğine sahip olurlar. Öğrencilerin kinci yarıyıl sonunda 40 iş gününü kapsayan zorunlu stajları vardır. Özel ve kamuda muhasebe, maliye, vergi dairelerinde çalışma imkanları vardır. Ayrıca staj eğitimlerini tamamladıktan sonra “ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir” belgelerini alıp büro açabilmektedirler.

Özel Güvenlik ve Koruma: Bölümün amacı özel güvenlik personeli olarak çalışmak isteyen kişinin sahip olması gereken bilgileri kazanmış, uygulayacağı başlıca kanunları bilen kişiler yetiştirmektir.

Radyo ve Televizyon Programcılığı: Medya sektörünün ihtiyaç duyduğu personel ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştiren programdır. Program öğrencileri haber ajansları, radyo televizyon kanalında, gazete ve film setlerinde, sunucu, kameraman olarak çalışabilirler.

Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda çalışmak üzere mesleki bilgi edinmiş, mesleki yetkinliklerle donanmış, analitik yönü kuvvetli, takım çalışmasına yatkı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak misyonu ile yola çıkmıştır.

Evde Hasta Bakımı: Program, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacaktır. Programın amacı hastanın özelliklerini tanıyan, İlk yardım uygulayabilen, fizyoterapi yapabilen, hasta odası düzenleyen hasta bakım teknikeri yetiştirmektir. Programdan mezun olan öğrenciler sağlık kuruluşlarının yanı sıra belediye, SGK, üniversitede de çalışma imkanına sahip olacaktır.

İlk ve Acil Yardım: Programın amacı hasta ve kazazedelere acil bakım uygulayabilen nitelikli sağlık teknikeri yetiştirmektir. Programa Orta Öğrenim Başarı puanına göre ve Sağlık Meslek Lisesi'nden sınavsız geçiş hakkını tercih eden öğrenciler yerleştirilir. İkinci yarıyıl sonunda 30 iş günü staj uygulamaları vardır. Bölümün kontenjanı 40 kişidir. KPSS ile Paramedik (Sağlık Teknisyeni) olarak atanabilirler. DGS ile üst düzey programlara geçiş yapılmaktadır.

Optisyenlik:  Görme bozukluklarının düzeltilmesi için dizayn edilmiş optikleri tedarik edebilen ve hastaya uygulanmasını sağlayabilecek şekilde eğitim görürler. Programdan mezun olan öğrenciler optisyen unvanı ile kendi optik mağazalarını açabilirler, gözlük yapan-satan yerlerde, optisyenlik müesseselerinde mesul müdür olarak  çalışabilecekleri gibi  gözlükçü dükkanı da açabilirler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik: Programın 50 kişi 1. Öğretim, 50 kişi 2. Öğretim kontenjanı vardır. Bu programda, Tıp ve Sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçların derlenmesi, düzene konması ve araştırmacıların hizmetine sunulması konularında ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirilir. Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Tıbbi Sekreter" unvanı ile çalışabilmektedir. KPSS ile Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter) olarak atanabilmektedirler.

Yorumlar (0)
17
az bulutlu
Namaz Vakti 27 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 18
2. Barcelona 6 16
3. Real Betis 6 15
4. Athletic Bilbao 6 13
5. Osasuna 6 12
6. Villarreal 6 11
7. Atletico Madrid 6 10
8. Real Sociedad 6 10
9. Valencia 6 9
10. Mallorca 6 8
11. Girona 6 7
12. Rayo Vallecano 6 7
13. Celta Vigo 6 7
14. Getafe 6 7
15. Sevilla 6 5
16. Almeria 6 4
17. Espanyol 6 4
18. Real Valladolid 6 4
19. Cadiz 6 3
20. Elche 6 1